นายถิรฉัตร คงจันทร์ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
บุคลากร ปีการศึกษา2560
นักเรียน ปีการศึกษา2560
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่ แผนผังโรงเรียน
สภานักเรียน
ดาวน์โหลด

OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


สพป.ภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สสวท.
สกสค.
วิชาการ.คอม
ครูบ้านนอก.คอม


โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29(กะทู้)
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
โรงเรียนบ้านกะหลิม


เว็บไซต์ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

โรงเรียนบ้านบางทอง 63/2 หมู่ที่ 7
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์/โทรสาร 076-321034
e-mail : baanbangtong@gmail.com