ผู้บริหาร


โทรศัพท์

e-mail

  
	นายถิรฉัตร  คงจันทร์ 
	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางทอง
  
	086 - 7413370
 
	k_thirachat@hotmail.com

โรงเรียนบ้านบางทอง 63/2 หมู่ที่ 7
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์/โทรสาร 076-321034
e-mail : baanbangtong@gmail.com